Certifikáty

Každoročně procházíme školením na nejmodernější postupy v odvětví stavebnictví a technologií s tím spojených.

os-moravian-stavby-certifikat-knauf

Knauf Praha spol. s.r.o.

Montáž protipožárních konstrukcí sádrokartonového systému a pro provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.